23 juni 2024

Amorforte

Alles voor uw lichaam…

communicatie training

70% van de communicatie is non-verbaal

Twee mensen die niet dezelfde taal spreken, maar elkaar voor een groot deel toch begrijpen? We zien het overal ter wereld! Daarbij is het wetenschappelijk bewezen. Woordelijk taalgebruik bepaalt maar maximaal 30% van de boodschap die we willen overbrengen. De overige 70% is wat we noemen: ‘non-verbale communicatie’.

Wat speelt er allemaal nonverbaal mee?

Verschillende aspecten spelen mee in communicatie. Een lichaamshouding kan verraden in hoeverre je het eens bent met wat je zegt. De stemhoogte verraadt vaak je emoties en het (vaak onbewuste) gebruik van je stem kan zelfs bepalen welke ‘positie’ je in een gesprek inneemt. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat mensen die hun stem hoog inzetten of veel adem laten ontsnappen bij hun woorden, gemakkelijker minder overredingskracht hebben. Mensen die een bewering doen en aan het einde van een zin in hun toon omlaag gaan, worden minder vaak tegengesproken. Ben je verbaal dus niet sterk: in de 70% van non-verbale communicatie is de meeste winst te behalen in een communicatie training.

communicatie training

Wie gingen je voor?

Niet alleen acteurs krijgen stem- en bewegingsles om een rol goed te kunnen spelen. De bekendste politici laten zich door stem-, houdings- en communicatiecoaches bijstaan. Margaret Thatcher bijvoorbeeld was waarschijnlijk niet de eerste Prime Minister van Engeland geworden als ze niet had geleerd om haar stem lager te gebruiken. En ook van bekende Nederlandse politici en bedrijfsmensen is bekend dat ze investeren in hun communicatie door communicatie training. En het werpt vruchten af.

Verbale communicatie

Ookal maakt het maar 30% uit van onze totale communicatie als we tegenover iemand staan, toch is het een speler die we niet mogen vergeten. Zeker niet omdat veel communicatie via de computer verloopt. Verbale misverstanden liggen veel vaker op de loer dan je zou denken, maar er zijn concrete technieken (zoals ‘parafraseren’) te bedenken om te verzekeren dat bij belangrijke onderwerpen jij goed wordt begrepen en dat je de ander ook goed begrijpt. Vooral als je verbaal minder sterk bent, kan een communicatie training een wereld aan vaardigheden voor je openen.