16 juni 2024

Amorforte

Alles voor uw lichaam…

ADD behandelen

ADD behandelen

Intelligence

Wanneer er is vastgesteld dat je ADD hebt, wil je natuurlijk graag weten of er een behandeling mogelijk is. Wanneer je de aandoening hebt, wordt er in veel gevallen voor gekozen om je te begeleiden. Je ondergaat dan individuele gesprekken, deze zijn bedoeld om structuur in je leven aan te brengen. Vaak ontbreekt een ADD’er het aan deze structuur. Het is erg belangrijk om een goede structuur in het leven aan te brengen. Daarnaast zal je op je eigen manier leren plannen en organiseren. Je hebt daar veel moeite mee, daarom wordt er veel persoonlijke aandacht aan geschonken. Daarnaast staat je zelfbeeld centraal. Vaak krijg je een negatief zelfbeeld als je nog niet op de hoogte bent van dat je de aandoening hebt. Het kan namelijk gebeuren dat de prestaties achterblijven in vergelijking met anderen. Je kunt dan ook te kampen krijgen met psychische schade. Wanneer er ADD is vastgesteld, kan je leren om er beter om mee om te gaan. Het is namelijk belangrijk om er vanuit te gaan wat je wel kunt. Je zult leren om je leven weer op te bouwen, ondanks dat je ADD hebt. Daarnaast is het erg belangrijk dat je steun en bemoediging ontvangt van mensen die om je heen staan. Daarom is het belangrijk om hen in te lichten als je ADD hebt. Een andere vorm van behandeling is medicatie. Vaak wordt er voor gekozen om naast een intensieve begeleiding ook medicatie toe te dienen. Dankzij de medicijnen zal het mogelijk zijn dat je je beter gaan concentreren. Daarnaast zal de medicatie er voor zorgen dat je minder snel moe wordt. Ook kan de medicatie traagheid voorkomen. De medicatie kan dus erg positief voor je werken. Er zijn dus verschillende behandelingen mogelijk als je ADD hebt. Deze behandelingen kunnen je leren om beter met ADD om te gaan.